Ελληνικά Ποινικά αδικήματα στον κυβερνοχώρο (Greek CyberCrimes): Hacking, Phishing, Ransomware και άλλα


έγκλημα στον κυβερνοχώρο στην Ελλάδα
Ελληνικό έγκλημα στον κυβερνοχώρο: Hacking, Phishing, Ransomware Έγκλημα στον κυβερνοχώρο στην Ελλάδα Ο νέος ελληνικός ποινικός κώδικας έχει ενημερωθεί για να δημιουργήσει νέα «εγκλήματα στον κυβερνοχώρο» στον ποινικό κώδικα της Ελλάδας. Σύμφωνα με το ελληνικό ποινικό δίκαιο μεταξύ των δραστηριοτήτων «κυβερνοχώρου» που αποτελούν ποινικό αδίκημα είναι το Hacking, το Phishing, το Ransomware και η άρνηση υπηρεσίας....