Γραφείο Ρόδου


Το Δικηγορικό Γραφείο “Παλαιολόγος & Συνεργάτες” ιδρύθηκε το 1964 από τον Παναγιώτη Μιχ. Παλαιολόγο και για περισσότερο από μισό αιώνα χρόνια παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αντιμετωπίζουμε τα νομικά σας προβλήματα με υπευθυνότητα και εχεμύθεια, δίδοντας προτεραιότητα στην εξεύρεση της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης λύσης.