Γραφείο Ρόδου


Το Δικηγορικό Γραφείο “Παλαιολόγος & Συνεργάτες” ιδρύθηκε το 1964 από τον Παναγιώτη Μιχ. Παλαιολόγο και για περισσότερο από μισό αιώνα χρόνια παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αντιμετωπίζουμε τα νομικά σας προβλήματα με υπευθυνότητα και εχεμύθεια, δίδοντας προτεραιότητα στην εξεύρεση της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης λύσης.

Rhodes Office


A full service Greek law office with a diverse international client base, we pride ourselves on providing market leading advice across a broad range of legal sectors. Treating our clients' problems as our own, we achieve excellence by constantly delivering a first class legal service.