Ν 4808/2021 – Πολιτική για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο


Ν 4808/2021 - Πολιτική για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης Υποχρέωση Συμμόρφωσης Επιχειρήσεων με το Νόμο 4808/2021 Το παρόν ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ εν γένει που απασχολούν περισσότερα από είκοσι (20) άτομα Δυνάμει του Ν 4808/2021 (ΦΕΚ Α 101/19.6.2021) " Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Α.Α. «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης...